Migranti ugrožavaju imovinu i živote građana Bosanske Krajine i nacionalnu sigurnost BIH

Aktivnosti Hits: 838

Kongres Bošnjaka Svijeta-KBS je nevladina, nestranačka i neprofitabilna globalna organizacija Bošnjaka osnovana 16. jula 2011 godine u Sarajevu. Glavni zadatak i uloga KBS je koordiniranje, saradnja i udruživanje Bošnjaka kako u domovini tako i u svijetu u cilju promoviranja i zaštite prava i interesa bošnjačkog naroda, njegove etničke posebnosti u jedinstvenoj, cjelovitoj, suverenoj, demokratskoj i prosperitetnoj državi Bosni i Hercegovini.

KBS upozorava širu javnost da je na najgori način narušeno tradicionalno gostoprimstvo Bosanske Krajine. Kroz čitavu historiju ovog kraja gost i putnik u nevolji je bio rado primljen i uvijek pomognut. Tako je bilo u prvim mjesecima dolaska migranata iz ratnih i drugih područja Azije i Afrike. Nažalost njihov broj se uveliko povećao i bez državne strategije, plana i programa za rješavanje ovih problema, eskalirali su sukobi medju njima kao i ugrožavanje imovine i života lokalnih stanovnika. Već duže vrijeme se pljačkaju i pale kuće da bi se ovih dana zapalila i Upravna zgrada Kombiteksa i učinila ogromna materijalna šteta.

Rukovodstvo KBS-a je u svakodnevnom kontaktu sa svojim članovima iz Bosanske Krajine i upoznati su da su lokalne gradske vlasti krajiških gradova kao i kantonalna ministarstva donijeli do sada nekoliko efikasnih odluka u rješavanju ove krize ali nisu naišli na podršku saveznih ministarstava. I zbog toga je situacija eskalirala do te mjere da su paljevine, tuče i ubistva među migranatima postali svakodnevnica.

KBS od BiH državnih institucija na čelu sa ministarstvom sigurnosti i ministrom Selmom Cikotićem traži hitno evidentiranje svih migranata i ispitivanje njihove prošlosti. Donošenje mjera vezano sa njihovo kretanje. Procesuiranje kriminalaca i protjerivanje u zemlju porijekla.

KBS od BiH državnih ureda za registraciju traži javno objavljivanje evidencije o registraciji svih međunarodnih humanitarnih, kao i vjerskih organizacija koje trenutno djeluju u BiH. Ako te registracije nema, KBS traži javno objašnjenje Ministarstva za javnu sigurnost kako je moguće da uopšte postoje i slobodno rade na državnom teritoriju Bosne i Hercegovine.

KBS priprema u novembru mjesecu ove godine konferenciju u Bihaću. Uz učešće eminentnih stručnjaka po pitanjima svjetskih migracija i njihovog efekta na BiH i njene građane. Ukoliko do tada državne institucije ne donesu odgovarajuće mjere koje će zaštiti narod, imovinu  i teritoriju Bosanske Krajine,  KBS će javno imenovati i tražiti ostavke funkcionera koji su direktno svojom nesposobnošću doveli do ove krize.

KBS želi obavijestiti javnost da se solidariše sa  građanima Bosanske Krajine. Stanovnicima gradova Bihaća, Cazina, Velike Kladuše, Bužima, Bosanske Krupe i Bosanskog Petrovca. Vi ste prošli težak period agresije na našu domovinu…Pobijedili ste hrabro i časno agresora i niste zaslužili da se ovako država Bosna i Hercegovina odnosi prema Vama.

KBS poziva sve građane Bosne i Hercegovine u domovini i dijaspori da izađu na sljedeće lokalne izbore i glasaju za poštene i sposobne  kandidate.

BiH glasači, vi ste odgovorni za budućnost novih generacija i opstanak naše jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. 

 

 Kongres Bošnjaka Svijeta

Print

Related Articles