Na sastanku sa premijerkom BPK Goražde razgovarano o projektima od značaja za Kanton

S ciljem povezivanja i komuniciranja bošnjačkih organizacija, na sastanku sa premijerkom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidom Obućom i saradnicima, razgovarano je o projektima od značaja za Bosansko-podrinjski kanton, te  sveopći  razvoj  i napredak  Bošnjaka na globalnom nivou,  kroz  jačanje nacionalne svijesti, bolje povezivanje i komuniciranje bošnjačkih organizacija sa  institucijama BiH,  s posebnim akcentom na  Bosansko-podrinjski  kanton Goražde.

Kongres Bošnjaka Svijeta je neprofitna, nevladina, nestranačka organizacija i autonomna organizacija Bošnjaka u BiH i širom svijeta, a njen  prioritetni zadatak  je da u saradnji sa drugim relevantnim bošnjačkim organizacijama i institucijama promovira, razvija i unaprjeđuje sve temeljne vrijednosti i posebnosti bošnjačkog nacionalnog bića, štiti interese i prava svih Bošnjaka te pomaže cjelovitu, jedinstvenu, suverenu, demokratsku i međunarodno priznatu državu BiH.

Podsjetimo, na Osnivačkoj Skupštini 2011.godine u Sarajevu osnovan je Kongres Bošnjaka svijeta, a od 2013.godine, osnovan je i Ured u Sarajevu.

(KBS/Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba)

 

Print   Email

Related Articles