Da li Srbiji i srpskpom narodu treba novi Vili Brant

Da li Srbiji i srpskpom narodu treba novi Vili Brant

Sa sigurnošću se može kazati da je kraj dvadesetog i početak narednog stoljeća obilježen  historijskim događajima  koji će odrediti novi tok razvoja međunarodnog poretka i prekompozicije snaga.

Svakako da su dva glavna historijska događaja  pad Berlinskog zida  odnosno kraj Hladnog rata vojnih blokova a time i socijalizma sa izrazitom ekspanzijom nacionalizma.

Ravno ovim događajima se neizostavno tretira  i Arapsko proljeće i borba velikih sila za zauzimanje svojih pozicija na bliskom istoku  radi ostvarivanja svojih ciljeva.

Svakako da je za nas najvažnije fokusirati se  na Zapadni Balkan i naš epicentar postjugoslovenske zbilje.

Srbija i režim Slobodana Miloševića  koji je pred sobom kao vodilju  imao memorandum SANU-a odigrali su glavnu rolu u tragičnim vremenima u regionu. Vođena velikosrpskim nacionalizmom i hegemonizmom  imala je za cilj  ovladati „srpskim zemljama“ kojom prilkom su najveću cijenu platile Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Kosovo. Nažalost srpske velikodržavne politike nisu pošteđene ni Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

Međunarodna zajednica  ili bolje rečeno SAD nije mogla da ostane ravnodušna na brutalnu agresiju  na Bosnu i Hercegovinu koju je Srbija planirala i provela  sa izvođačima u Bosni i Hercegovini  koja je kulminirala počinjenim genocidom  u Srebrenici tako što je  Dejtonskim sporazumom  zaustavila brutalnu agresiju  i uspostavila kakav takav mir.

Vrijeme je pokazalo da se radi o nepravednom sporazumu  koji je državu Bosnu i Hercegovinu uspostavio  kao veoma ranjivu i nefunkcionalnu.

Specijalni odnosi entiteta RS i Srbije se redovno koriste kao legitimno sredstvo  za njenu razgradnju, destabilizaciju i ekonmsku eksploataciju.

Međunarodna zajednica je napravila kardinalnu grešku  kada je promovirala i instalizirala  Milorada Dodika  kao zračak nade koji će evoluirati od lažnog socijaldemokrate u ekstremnog nacional-šovinistu. Od samog dolaska na vlast  Dodik radi na razgradnji  Bosne i Hercegovine u svim  segmentima a od  RS je napravio privatni  posjed i uveo aparthejd u kojem Bošnjaci i Hrvati  imaju status građana  drugog reda kojima su ugrožena osnovna ljudska prava. Oni nemaju pravo na svoj jezik, pravo na zaposlenje i ostalo  što sve građane treba da čini  ravnopravnim. U svemu ovome Dodik ima političku i ekonomsku logistiku  iz Srbije a posebno  od vladajućeg režima  koji predvodi Aleksandar Vučić.

Veoma perfidno i licemjerno  režim Aleksandra Vučića  koristi izgovor da Srbija  ima pravo i obavezu da vodi brigu o Srbima što se podvodi  pod pojmom „srpski svet“  što je zamjena za veliki srpski nacionalizam. Nažalost Srbija  je uporna u svojim aktivnostima  da konstantno drži tenzije  i nestabilnost u regionu  čekajući pogodan trenutak  za realizaciju svojih planova. Ona iskazuje lažne namjere  i ponude za pomirenje kroz  floskule „pružene ruke za pomirenje“.

Da li je realno očekivati  od Aleksandra Vučića  koji je za vrijeme agresija na Bosnu i Hercegovinu bio veoma aktivan i predan u tim aktivnostima oko Sarajeva  i na Palama  da evoluira u mirotvorca, odnosno u osobu  koja promovira pomirenje, suživot i saradnju među narodima  i državama i sveukupni napredak  i razvoj demokratije u 21. vijeku.

Kako to objasniti za osobu koja je u vrijeme brutalne agresije  izgovorila  poznatu rečenicu:“ Mi ćemo za jednog Srbina ubiti stotinu muslimana“. Kako razumijeti njegova objašnjenja  da se u Srebrenici dogodio „strašan zločin“ „užasan zločin“ „težak zločin“ jer ne može da prizna i izgovori da se u Srebrenici  dogodio genocid  jer to je istina i to je nešto što su  što je dokazano a to se u savremenom  društvu zove legalizam  i o tome nema rasprave.

Aleksandar Vučić svakako zna  da je Ženevskom konvencijom  iz 1948. godine pravno uređen  pojam zločina genocida kojom je propisano  sprečavanje i kažnjavanje  tog najtežeg  krivičnog djela.

Aleksandar Vučić  kako kaže za sebe da je bio najbolji student  prava, to bi trebao znati. Za da se to prizna i izgovori  mora se biti „Vili Brant“, da li srpskom narodu prije svega zbog samog sebe,  treba da doživi  moralnu i ljudsku katarzu. Svakako da Aleksandar Vučić  to nije jer je on doživio  samo pragmatičnu  političku evoluciju jer se od prvog Šešeljevog saradnika  odnosno radikalnog  nacional-šoviniste ne može pretvoriti  u istinskog  demokratu odnosno  političara 21. vijeka.

Sigurno se može zaključiti  da Aleksandar Vučić  niti može biti niti je „Vili Brant“.

Njemačka država je pokazala svojim  primjerom da su kroz  historiju moguće greške  kakve je Njemačka napravila u Drugom svjetskom ratu, ali postoji pokajanje, izvinjenje i sl. što je veliki Vili Brant svojim gestom klanjanje pred  žrtvama holokausta u Aušvicu pokazao i zadivio cijeli svijet. Tim gestom moderna Njemačka  je iskazala poštovanje  za žrtve i odredili svoj daljnji put da se to nikada više ne ponovi. Zato je Njemačka i danas velika i poštovana država  u svijetu koja je pokazala kako se uči lekcija iz historije.

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo