Javna tribina Kongresa Bošnjaka svijeta povodom Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bostonu

Javna tribina Kongresa Bošnjaka svijeta povodom Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bostonu

Kongres Bošnjaka svijeta saopćio je da će U Bostonu u Sjedinjenim Američki Državama održati javnu tribinu povodom obilježavanja tridesete godišnjice od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Javna tribina biti će održana 16. aprila 2022. godine sa početkom u 17:30 sati.

Planirane teme o kojima će se diskutovati tokom javne tribine odnose se na organizovanje otpora i formiranje Armije RBiH, trenutnu političku situaciju u Europi, kao i pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u.

Specijalni gost javne tribine Kongresa Bošnjaka svijeta iz Bosne i Hercegovine biti će prof.dr. Alija Kožljak, pored specijalnog gosta iz Bosne i Hercegovine govornik na javnoj tribini biti će predsjednik Kongresa Bošnjaka svijeta Azem Dervišević.

Kongres Bošnjaka svijeta pozvao je članove i simpatizere koji žive na prostoru Sjedinjenih Američkih Država da se pridruže u obilježavanju ovog značajnog događaja za Bosnu i Hercegovinu.

Azem Dervišević rođen je 2. aprila 1968. godine u Višegradu. Godinu dana pred agresiju na RBiH 1992. godine radio je na organizovanju formiranja Patriotske Lige u Gornjem Podrinju. U toku agresije na RBiH, kao pripadnik Armije RBiH obavljao je dužnosti prvog komandanta Škole ratnih vještina, komandanta Izviđačko- diverzantske brigade, pomoćnika komandanta Prvog Sarajevskog korpusa i člana Vrhovne komande Armije RBiH. Diplomirao je na Babson Collegu u Wellesleyu (Massachusetts, SAD) na programu poduzetništva iz pravca poslovne financije. Prvi je dobitnik nagrade Babson College Award for Global Citizenship. Vlasnik je građevinske kompanije Sincere Construction i salona namještaja Artisans Trading. Suosnivač je organizacije New England Friends of Bosnia and Herzegovina sa sjedištem u Bostonu ( Massachusetts, SAD). Jedan je od organizatora Kongresa Bošnjaka svijeta od 2011. do 2016. godine u KBS-u obnašao je funkciju direktora financija, na skupštini 16. jula 2016. godine izabran je za predsjednika KBS-a.

Alija Kožljak rođen je 10.03. 1967. godine u Tihovićima općina Vogošća. Diplomirao i na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistarski rad ”Europske i transatlantske strategije sigurnosti” je odbranio 2008. godine i stekao zvanje magistra nauka odbrane i sigurnosti. Doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu. Završio postdiplomski studij i na King's koledžu” u Londonu, na kome je odbranio magistarski rad na temu: ”Realpolitika i Vijeće sigurnosti UN”. Završio je i Royal koledž za odbrambene studije u Velikoj Britaniji; Združenu Komandno-generalštabnu školu na Baltičkom koledžu u Estoniji; Kurs ”Lideri za 21. vijek” pri Koledžu za međunarodne sigurnosne studije u Maršal Centru u Njemačkoj; Kurs za upravljanje i vođenje mirovnih operacija u Njuportu – SAD; SUSI akademski program na Florida University, Gainesville – SAD i dr.

Član je organizacijske skupštine Alumni asocijacije George M. Centra sa sjedištem u Sarajevu. Također je član udruženja stranih saradnika SUSI asocijacije, pod pokroviteljstvom ”State Department-a SAD”.

Od aprila 1992. godine je dobrovoljno angažovan u TO BiH, a potom u ARBiH, pa sve do kraja 1995. godine. Nakon rata se angažuje kao profesionalni pripadnik VF BiH, pri čemu je obavljao brojne dužnosti:  komandant bataljona veze 1.korpusa VFBiH, oficir za vezu u Glavnoj komandi SFOR-a, načelnik odsjeka za civilno-vojne poslove Zajedničke komande VF BiH, oficir za međunarodnu saradnju u ZŠ OS BiH, savjetnik za vojno-diplomatske predstavnike u Ministarstvu odbrane BiH. Doskorašnji je Vojni predstavnik BiH pri NATO u Briselu. U organizaciji Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba OS BiH održao je više predavanja u vezi tranzicije odbrambenog sistema u BiH, civilno vojne saradnje u BiH i učešća BiH u nacionalnim odbrambenim inicijativama, te brojna predavanja po pozivu domaćih ili stranih institucija i organizacija. Bio je angažovan kao koordinator velikog broja značajnih projekata i aktivnosti MO i OS BiH. Autor je nekoliko knjiga i brojnih naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Trenutno angažovan kao šef Odsjeka međunarodnih odnosa i evropskih studja, kao i direktor Centra za društvena istraživanja. Posljednjih godina veoma čest gost domaćih i stranih medija, komentarišući E/A integracije i politička zbivanja u BiH i regionu.

Related Articles

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo