Kad ministar pravde radi protiv pravde

Kad ministar pravde radi protiv pravde

Povodom privatnog pisma jednog ministra oglasio se „Kongres Bošnjaka svijeta“ !

„Ministar pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Josip Grubeša  zloupotrebom funkcije ministra, oglasio se povodom presude  Kantonalnog suda u Bihaću  u predmetu protiv optuženog  Hamdije Abdića- Tigra i ostalih za ubistvo generala  HVO-a Vlade Šantića.

Kantonalni sud u Bihaću, postupajući u ovom predmetu,  donio je presudu kojom su optuženi Hamdija Abdić-Tigar i ostali oslobođeni od optužbe za ubistvo generala Šantića.

Ministar Grubeša uzima sebi za pravo  da komentariše rad i presudu  Suda u Bihaću u konkretnom predmetu, kojom prilikom prevashodno koristi  političke kvalifikacije u diskreditaciji suda, vjerovatno po napisanom nalogu svoje stranke HDZ-a BiH, evo i kratkog citata nedopustivog komentara:

„Smatramo neprihvatljivim kako je Sud u slučaju  Šantić grubo zanemario temeljne postulate prava i zauzeo stav koji je najmanje zasnovan na pravdi i pravu.“

Ovom prilikom Kongres Bošnjaka svijeta koristi priliku, da poruči ministru Grubeši da se grubo miješao u rad Suda i da treba znati osnovne postulate na kojima počiva pravosuđe., a oni su da je  sud:

  • Neovisan u svom radu
  • Da odluke donosi na osnovu Ustava i Zakona
  • Da je jedna od tri bitne poluge vlasti i
  • Da su sudije visokomoralne i stručne osobe.

Imalo bi se još puno toga napisati, ali ćemo ministru Grubeši poručiti  da se kao ministar suzdrži stranačke frustracije i zadaće koju dobija od svoje stranke, već da radi u interesu prava i pravde, a sudovima omogući što bolji ambijent i uslove za svoj rad. Sve ovo u ineteersu građana i države Bosne i Hercegovine.

Valjda ministar zna da se u demokratskim  društvima presude  sudova ne komentarišua ponajmanje da to čini ministar resornog ministarstva.

Related Articles

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo