Kad ministar pravde radi protiv pravde

Povodom privatnog pisma jednog ministra oglasio se „Kongres Bošnjaka svijeta“ !

„Ministar pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Josip Grubeša  zloupotrebom funkcije ministra, oglasio se povodom presude  Kantonalnog suda u Bihaću  u predmetu protiv optuženog  Hamdije Abdića- Tigra i ostalih za ubistvo generala  HVO-a Vlade Šantića.

Kantonalni sud u Bihaću, postupajući u ovom predmetu,  donio je presudu kojom su optuženi Hamdija Abdić-Tigar i ostali oslobođeni od optužbe za ubistvo generala Šantića.

Ministar Grubeša uzima sebi za pravo  da komentariše rad i presudu  Suda u Bihaću u konkretnom predmetu, kojom prilikom prevashodno koristi  političke kvalifikacije u diskreditaciji suda, vjerovatno po napisanom nalogu svoje stranke HDZ-a BiH, evo i kratkog citata nedopustivog komentara:

„Smatramo neprihvatljivim kako je Sud u slučaju  Šantić grubo zanemario temeljne postulate prava i zauzeo stav koji je najmanje zasnovan na pravdi i pravu.“

Ovom prilikom Kongres Bošnjaka svijeta koristi priliku, da poruči ministru Grubeši da se grubo miješao u rad Suda i da treba znati osnovne postulate na kojima počiva pravosuđe., a oni su da je  sud:

  • Neovisan u svom radu
  • Da odluke donosi na osnovu Ustava i Zakona
  • Da je jedna od tri bitne poluge vlasti i
  • Da su sudije visokomoralne i stručne osobe.

Imalo bi se još puno toga napisati, ali ćemo ministru Grubeši poručiti  da se kao ministar suzdrži stranačke frustracije i zadaće koju dobija od svoje stranke, već da radi u interesu prava i pravde, a sudovima omogući što bolji ambijent i uslove za svoj rad. Sve ovo u ineteersu građana i države Bosne i Hercegovine.

Valjda ministar zna da se u demokratskim  društvima presude  sudova ne komentarišua ponajmanje da to čini ministar resornog ministarstva.


Print   Email

Related Articles