Kongres Bošnjaka svijeta podržao Principe za izmjenu ustava i tekst Deklaracije

Kongres Bošnjaka svijeta podržao Principe za izmjenu ustava i tekst Deklaracije

Kongres Bošnjaka svijeta je odlučio da podrži Principe za izmjenu Ustava BiH skupa sa Deklaracijom. Tekst odluke prenosimo u cjelosti.

Kongres Bošnjaka svijeta je neprofitna, nevladina, nestranačka i autonomna organizacija Bošnjaka nastanjenih u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Prioritetni zadatak Kongresa Bošnjaka svijeta je da u saradnji sa drugim relevantnim bošnjačkim organizacijama i institucijama promovira, razvija i unaprjeđuje sve temeljne vrijednosti i posebnosti bošnjačkog nacionalnog bića, štiti interese i prava svih Bošnjaka, te pomaže u zaštiti interesa cjelovite, jedinstvene, suverene, demokratske, i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor (UO) Kongresa Bošnjaka svijeta (KBS), je na 104.sjednici Upravnog odbora jednoglasno donio:

 

ODLUKU

Kojom se podržavaju „Principi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine“ kao i zajednička „Deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u EU i NATO“, koju je u Sarajevu 3.marta 2022. godine parafiralo dvadesetosam (28) potpisnika.

Ovim putem Kongres Bošnjaka svijeta prihvata usaglašeni tekst zajedničke Deklaracije i potvrđuje svoju opredijeljenost za pristupanje Kongresa Bošnjaka svijeta zajedničkoj Deklaraciji o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u EU i NATO.

 

Odluka je upućena nadležnim institucijama.

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo