Kongres Bošnjaka Svijeta zahtjeva od Srbije da kazni odgovorne za ilegalno hapšenje Adele Melajac Karahmetović

Iz niza posljednjih napada na Bošnjake Sandžaka od strane velikosrpskih ekstremista posebno se izdvaja protivustavno privođenje Adele Melajac Karahmetović zbog intoniranja legalne i zakonski regulisane himne Bošnjaka Sandžaka.

Kongres Bošnjaka Svijeta (KBS) zahtjeva kažnjavanje počinilaca ovog nedjela, te poziva Bošnjačke patriote širom svijeta na društveno-pravnu aktivističku mobilizaciju u cilju borbe protiv ovog i sličnog antibošnjačkog nasilja u budućnosti.

U vezi napada na gosp. Melajac Karahmetović bitno je istaći par ključnih činjenica:

  1. Himna “Ja sin sam tvoj,” koju je gosp. Melajac Karahmetović intonirala tokom školske nastave, je zvanična himna Bošnjaka Sandžaka, regulisana Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao najvišeg predstavničkog tijela sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, koja je uz to i potvrđena Odlukom Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, time postavši i zvanična, legalna himna Bošnjaka Sandžaka u Srbiji.
  2. Himna “Ja sin sam tvoj” je ujedno i dio zvaničnog obrazovnog školskog programa Republike Srbije, jer je kao takva odobrena i od strane Ministarstva obrazovanja Vlade Republike Srbije, postavši dio štiva prikladnog za intoniranje tokom nastave u osnovnim školama.
  3. Zahtjev Vlade Republike Srbije da se intonira himna “Bože pravde” u ovoj školi, iako diskriminatorna iz razloga koje ćemo upravo objasniti, je ipak zadovoljen jer je ona intonirana tog istog dana pred početak nastave, upravo kao što je i zatraženo od Vlade Srbije.

Uzimajući u obzir sve ove činjenice, postavlja se pitanje zašto je gosp. Melajac Karahmetović privedena, ako je kao nastavnica bosanskog jezika intonirala zakonski regulisanu i zvaničnu himnu dijela građana Srbije, koja je uz to i zvanični dio obrazovnog sistema Republike Srbije? Odgovor je jasan: da se zaplaše Bošnjaci Sandžaka i u praksi negiraju njihova građanska i kolektivna prava.

Kongres Bošnjaka Svijeta neće tolerisati ovakvo ponašanje. KBS ovim putem traži od organa Srbije da ispitaju ovaj slučaj i kazne njegove počinitelje te upute javno izvinjenje gosp. Melajac Karahmetović, jer u protivnom će da snose punu odgovornost prećutnog odobravanja ovakvog nasilja pred međunarodnim institucijama sa kojim KBS ima odlične odnose.

Bitno je uz sve ovo i podvući da je državna himna “Bože pravde” sama po sebi diskriminatorna jer umjesto slavljenja građana Republike Srbije ona ističe samo jednu etničku skupinu, zanemarujući sve ostale, dok u isto vrijeme umjesto slavljenja države Srbije, ona u duhu velikosrpskog osvajačkog ekstremizma slavi “srpske zemlje” - množina, ne jednina – aludirajući na veliko/srpske teritorije izvan Srbije. Ističući samo “srpski rod” od mnoštva "rodova" koji čine Srbiju, ova himna podstiće etničku dominaciju jedne skupine nad svim ostalim. Također, slaveći  “srpske zemlje” umjesto samo jednu zemlju Srbiju, ova himna podstiče velikosrpsku osvajačku ideologiju, koju su internacionalni sudovi i cijeli svijet nedvosmisleno presudili kao ratnohuškačku, rasističku i zločinačku. Nadati se da će Srbija jednog dana sazriti i shvatiti da postoji samo jedna “srpska zemlja” a ne više njih, te da u njoj postoje građani koji nisu samo “srpskog roda” nego i onih drugih rodova, uključujući i Bošnjački.

U međuvremenu, dok se velikosrpski ekstremizam zahuktava i divlja, KBS ovim putem poziva sve Bošnjake širom svijeta koji su spremni da se suprostave toj pošasti na društvenu, pravnu i građansku mobilizaciju da svojim doprinosom, vremenom, radom i donacijama zaštite prava Bošnjaka, kako u domovini BiH tako i u regionu.

Sa tim ciljem, u skorom periodu KBS će pripremiti javnu tribinu na kojem će se i uživo ali i putem video prenosa omogućiti svim Bošnjacima da učestvuju u diskusiji o pravcima djelovanja protiv diskriminacije Bošnjaka u Sandžaku, BiH ili bilo gdje drugo gdje se ovakvo policijsko-državno nasilje dešava.


Print   Email

Related Articles