Konsocijacijska demokratija i legitimno predstavljanje temelji su diskriminacije

Konsocijacijska demokratija i legitimno predstavljanje temelji su diskriminacije

Bosna i Hercegovina  već duži niz godina je izložena izazovu kako reformisati  izborni sistem i učniti ga pogodnim za daljnji demokratski prosperitet u izgradnji savremenog društva i države.

Podrazumijeva se da se  u tom procesu svakako moraju  uvažiti prije svega  presude Evropskog suda  za ljudska prava  i presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojima su konstatovane povrede  osnovnih ljudskih i građanskih prava.

Svi relevantni akteri u Bosni i Hercegovini  saglasni su da je to evidentan problem i da se to pitanje mora riješiti  kako bi se opšti izbori u oktobru  ove godine proveli  po novim pravilima kojima bi se ovi nedostaci eliminisali.

Međutim problem nastaje u percepciji i poimanju osnovnih ljudskih i građanskih prava individua i kolektiviteta. Sve međunarodne konvencije i deklaracije nedvosmisleno  promoviraju i lociraju građanina kao suverenu individu  kojoj su zagarantirana  sva ljudska i građanska prava.

Njegovo pravo da pripada određenom kolektivitetu  (vjerskom, etničkom i dr.) je bez dvojbe sadržano u njegovim ljudskim i građanskim pravima. Sve građanske opcije u Bosni i Hercegovini ovo pitanje uglavnom razumiju na ovaj način, šta je u skladu sa demokratskim standardima što je i temelj evropskih vrijednosti.

Nažalost HDZ Bosne i Hercegovine i njeno nevladino udruženje HNS, deklarativno prisvajaju  krilaticu da su „promicatelji evropskih vrijednosti“, a da u razgovorima  o izbornoj reformi  veoma rigidno zastupaju etno-nacionalni koncept, koji je odavno prevaziđen u modernim, državnim i političkim sistemima. Veoma uporno se zagovara načelo „konsecijacijske demokratije“ što upravo ona znači? Ovaj prevaziđeni model  je nekada korišten kao privremeno rješenje u postkonfliktnim  heterogenim društvima. Ovaj model u funkcionisanju države znači  da je određenim etničkim  ili drugim grupama, zagarantovano učešće u vlasti, prevedeno u praksi je sticanje  određenog prava po rođenju.

Na ovaj način država kažnjava Sejdića i Fincija, Zornića, Pilav, Šlakua što nisu rođeni kao konstitutivni, a moramo se složiti da nisu mogli birati svoje etničko porijeklo.

Prihvatiti ovo načelo znači prihvatiti ideologiju  koja se nažalost povampirila  u Evropi i koja će nadamo se biti pobijeđena. Kada se ovaj model kombinuje  sa takozvanim legitimnim predstavljanjem onda kao rezultat dobijete državu u kojoj se zakonom promovira i legalizira diskriminacija.

Kako bi se to još podebljalo i u grupaciji „konstitutivni“ postoje i oni koji su konstitutivniji tako što njihov glas vrijedi 20-30 puta više od onog drugog konstitutivnog, sve u svemu jad i bijeda od demokratije.

Kako je najavljen još jedan pokušaj dogovora o izbornoj reformi  koji će se održati u Briselu, Kongres Bošnjaka svijeta skreće pažnju na ovu delikatnu situaciju,  odnosno zamku koja može biti veoma opasna po budućnost Bosne i Hercegovine.

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo