Bošnjački program na bosanskom jeziku

Bošnjački program na bosanskom jeziku

Bošnjački program na bosanskom jeziku
na TV kanalu 31 (44), Melbourne Australia
Svakog ponedeljka u 1:30 pm.
Ili na linku:

http://c31.org.au/program/view/program/bosnian-tv


1. U programu 29. juna Ramazanski program, Ramazanske poruke Imama Muhameda ef Đidića i Ibrahima ef Omerdića, Ramazanske ilahije i drugo.

2. U programu 6. jula Ramazanski program drugi dio, nastavak Ramazanske poruke imama Ibrahima ef Omerdića, Ramazanske čestitke gosp.Mirsada Dželalagića i hadži Omera Čengića, Sarajevska Bijela tabija, Ramazanske ilahije.

3. prošle programe takođe pogledajte na internetu, U programu 15. Juna 2015, Otvaranje Kulturnog Centra u Noble Parku,govori,Ilahije I Kaside, publika.

4. U programu 22. juna 2015. nastavak Otvaranja Kulturnog Centra u Noble Park.

5. u programu 8. juna 2015. Proslava povodom 25 god. postojanja raija 3ZZZ.

6. U programu 1. juna 2015. Razgovor sa pukovnikom BH armije u penziji, gosp. Ahmetom Sejdicem.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo