Delegacija KBS prisustvovala dženazi u Srebrenici

Delegacija KBS prisustvovala dženazi u Srebrenici

Među brojnim delegacijama iz zemlje i svijeta, ispraćaju dženaza ubijenih Srebreničana prisustvovala je i delegacija Kongresa Bošnjaka Svijeta (KBS). Time se KBS pridružio dugoj povorki onih koji se ne mire s užasnim zlom koje je u tom mjestu počinjeno prije dvadeset godina a koje je još uvijek živo i opire se žilavo svim nastojanjima da se ukloni sa scene i zauvijek pošalje u prošlost, te traže da se neutrališu njegovi učinci. KBS će i dalje nastaviti svoju principijelnu orijentaciju: da se zlo proganja i osuđuje, a među ljude spušta pravda, duboko uvjereni da se u BiH napredak može ostvariti tek nakon pokajanja onih koji su pristali uz zločin i na ovaj ili onaj način ga podržali.

Kongres Bošnjaka Svijeta će u skladu sa svojim programskim aktivnostima nastaviti konkretno djelovati prema institucijama sistema BiH i medjunarodnim, da se što prije istina o genocidu u Srebrenici i cijeloj BiH što prije prihvati od svih pa i od samih počinioca genocida.

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo