Direktor Gazi Husrev-begove medrese Zijad ef. Ljevaković posjetio glavni ured Kongresa Bošnjaka Svijeta (KBS) u Sarajevu

Direktor Gazi Husrev-begove medrese Zijad ef. Ljevaković posjetio glavni ured Kongresa Bošnjaka Svijeta (KBS) u Sarajevu

Potpredsjednik KBS Ahmet Sejdić i Generalni sekretar KBS Muris Pozderac, primili su u glavnom uredu Kongresa Bošnjaka Svijeta u Sarajevu u radnu posjetu direktora Gazi Husrev-begove medrese Zijada  ef. Ljevakovića.   

 

Tom prilikom su ga informisali o dosadašnjim i planiranim budućim aktivnostima KBS-a.

Gospodin Ljevaković je u svom izlaganju dao  punu podršku djelovanju i ciljevima Kongresa Bošnjaka Svijeta, te izrazio želju da lično a i institucionalno pomogne u daljem radu i budućim projektnim aktivnostima KBS-a.

Nakon razgovora zaključeno je da postoje obostrani interesi za dalju saradnju na uključivanju i  povezivanju što većeg broja Bošnjaka  i njihovih organizacija u Bosni i Hercegovini, kao njihovoj matičnoj domovini, ali i širom svijeta, sa ciljem realizacije u platformi i deklaraciji zacrtanih ciljeva Kongresa Bošnjaka Svijeta koji su usvojeni na Osnivačkoj skupštini KBS u Sarajevu 2011 godine.  Dogovoreno je da se dalja saradnja, za početak, fokusira na:

  • jaču  medijsku promociju Kongresa Bošnjaka 
  • povezivanje sa privrednicima Bosne i Hercegovine, kao i privrednicima iz svijeta, te njihovim aktivnim uključivanjem u rad i projektne aktivnosti KBS-a,
  • iznalaženje drugih programskih aktivnosti koje su od šireg društvenog značaja a koje bi se mogle relativno brzo pokrenuti.

Glavni ured KBS

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo