KO SMO MI, KOJI SU NAM CILJEVI?

Osnivanje Kongresa Bošnjaka Svijeta zasluga je Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 2000 koji je inicirao i godinama pripremao osnivanje naše organizacije, i taj je proces osnivanja zvanično započeo u maju 2010. godine u Sent Louisu kada je održana Inicijalna skupština.

U cilju sveopćeg razvoja i napretka Bošnjaka na globalnom nivou, jačanju nacionalne svijesti, boljeg povezivanja i komunikacije bošnjačkih organizacija i institucija sa odgovarajućim institucijama Bosne i Hercegovine, radi profiliranja, promoviranja i zaštite prava i interesa prognanih i raseljenih Bošnjaka, te u cilju jačanja položaja Bošnjaka u državama u kojima su oni autohton i/ili manjinski narod, na Osnivačkoj Skupštini 2011. godine u Sarajevu osnovan je  Kongres Bošnjaka Svijeta.

Kongres Bošnjaka svijeta je neprofitna, nevladina, nestranačka i autonomna organizacija Bošnjaka nastanjenih u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.  Prioritetan zadatak Kongresa Bošnjaka svijeta je da u saradnji sa drugim relevantnim bošnjačkim organizacijama i institucijama promovira, razvija i unaprijeđuje sve temeljne vrijednosti i posebnosti bošnjačkog nacionalnog bića, štiti interese i prava svih Bošnjaka, te pomaže u zaštiti interesa cjelovite, jedinstvene, suverene, demokratske i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 KONGRES BOŠNJAKA SVIJETA

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo