ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  1. Sulejman Vranj- BIH – Predsjednik
  2. Kemal Čolakhodžić- USA
  3. Tahir Šuško – SWE

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo