UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR KONGRESA BOŠNJAKA SVIJETA

 

  1. Azem Dervišević –USA
  2. Ahmet Sejdić – BIH
  3. Emina Cerić – BiH
  4. Enver Felić – BiH
  5. Munib Ramović – AUS
  6. ____ _____ – USA
  7. Mehmed Kozlica- USA
  8. Nihad Krupić – CAN
  9. Suad Tica- USA

KBS Info

Kongres Bošnjaka Svijeta je nevladina organizacija osnovana 2011. god. Cilj Kongresa je osnaživanje države Bosne i Hercegovine kroz povratak prognanih te formiranje poslovne asocijacije privrednika iz BiH i dijaspore radi poslovne saradnje i otvaranja novih radnih mjesta.

Office Sarajevo